O spolku

O spolku

 

Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova je neziskovou organizací. Mírné vstupné činí hlavní část finančních prostředků určených pro činnost spolku.

Činnost spolku se soustředí na opravy zdiva hradu, získávání finančních prostředků, které k těmto pracem potřebuje, a na udržování okolí hradu.

Členové spolku každoročně provádějí na hradě řadu skutečně potřebné práce, zaměřené nejen na údržbu, ale i na potřebné opravy.

Každý rok pořádá spolek kulturně společenské akce, např. Dětský den, Krašovský jarmark a další. V letních měsících pak členové spolku vykonávají službu na Krašově se záměrem seznámit návštěvníky s historií hradu, i s historií a současností Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova.

„Hrad Krašov a okolní přírodní rezervace se nacházejí v překrásné krajině nad řekou Berounkou. Vřele doporučuji k návštěvě v letních měsících a věřím, že nebudete zklamáni.“ Jaroslav Sklenář, bývalý předseda spolku

Vždy jsou samozřejmě vítáni Ti, kdo by chtěli ruku k dílu přiložiti.