Hrad Krašov

Současnost Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova

Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova je neziskovou organizací. Veškeré vstupy jsou za dobrovolné vstupné, které činí hlavní část finančních prostředků určených pro činnost spolku.

Funkci předsedy spolku zastává pan Jaroslav Sklenář, místopředsedou je Jan Hadinger starší. Činnost spolku se soustředí na opravy zdiva hradu, získávání finančních prostředků, které k těmto pracem potřebuje a na udržování okolí hradu.

Členové spolku každoročně provádějí na hradě řadu skutečně potřebné práce, zaměřené nejen na údržbu, ale i na potřebné opravy.

Každý rok pořádá spolek kulturně společenské akce, např. Dětský den, Krašovský jarmark a další. V letních měsících pak členové spolku vykonávají službu na Krašově se záměrem seznámit návštěvníky s historií hradu, i s historií a současností Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova.

„Hrad Krašov, včetně přírodní rezervace, se nachází v překrásné krajině nad řekou Berounkou. Vřele doporučuji k návštěvě v letních měsících a věřím, že nebudete zklamáni.“ Sklenář Jaroslav

Hrad bohužel nesplňuje hygienické podmínky pro provoz hostinského zařízení, není tedy možné se na hradě ubytovat.

Vždy jsou samozřejmě vítáni Ti, kdo by chtěli ruku k dílu přiložiti.

2 Comments Posted

  1. Dobrý den, na Krašov jsem se dlouho chystal, ale podařilo se mi na něj dostat až tento víkend. Hrady a jejich zříceniny mám velmi rád už od dětství. Rád bych se zúčastnil i nadcházející listopadové brigády, jen bych k tomu potřeboval nějaké další podrobnosti (od – do, vybavení, přespávání atd…)

    Děkuji, Michal Hynek

Leave a Reply

Your email address will not be published.