Jelikož v minulosti docházelo k omylům a záměně zříceniny za vysílač, rozhodli jsme se přiložit mapu.

Doufám, že pomůže k tomu, aby k nám již každý trefil.

krasov-mapa