Vážení příznivci hradu Krašov,

na výroční členské schůzi byly určeny termíny brigád v roce 2018:

24. 3. – 25. 3.
19. 5. – 20. 5.
15. 9. – 16. 9.
20. 10. – 21. 10.

Uvítáme každého, kdo bude chtít na hradě Krašov přiložit ruku k dílu a zapojit se v údržbě a opravě hradu.