Zveme Vás na tradiční Krašovský jarmark s ukázkou dobových řemesel.